GXD多通道功率放大器

 产品描述

 
 
 
GXD4的最大输出为1600W,GXD8 最大输出为4500W。
 
D类放大器确保产品的高性能和高效率
 
内置丰富、强大的DSP处理插件,包括高通和低通滤波器4段参数均衡器限制和延时
 
大尺寸液晶屏设计,设置操作简单,运行状态显示直观
 
数字限幅功能自动保护功率放大器,避免高温或过载的危害
 
 
 
 
型号 GXD8 
4Ω 1200 W 
8Ω 800 W 
最大峰值功率 4500 W 
净重 6.0 kg 
型号 GXD4 
4Ω 600 W 
8Ω 400W 
最大峰值功率 1600W 
净重 5.1 kg